Je bent integer of niet. Daar zit niets tussenin. Volksvertegenwoordigers dienen integer te zijn. ‘Vanzelfsprekend’ hoor ik u zeggen. Het is een kernwaarde die hoort bij het ambt. Maar wat als hiermee nonchalant wordt omgegaan? In hoeverre zit integriteit dan werkelijk geborgd in iemands overtuiging? Is diegene dan nog geschikt voor het vak van politicus?

Geschenken melden

Uitgeverij Noordhoff stuurde leden van de Tweede Kamer een geschenk in de vorm van de nieuwe editie van De Grote Bosatlas, ter waarde van 69,95 euro. Kamerleden weten dat geschenken vanaf 50 euro uiterlijk een week na ontvangst gemeld moeten worden bij de griffie.

Politiek gevoelig

Het aannemen van giften door politici ligt gevoelig. Er wordt behoorlijk gestrooid met geschenken richting volksvertegenwoordigers. Van flessen drank, kaarten voor voorstellingen, gala’s en sportwedstrijden. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het zaak voor politici daar integer mee om te gaan. Daarom ook de meldingsplicht.

Terug sturen

Enkele personen hebben zich aan de meldingsplicht gehouden. Partijen zoals de SP hebben de betreffende Bosatlas teruggestuurd: “Wij van de SP zijn niet zo van de cadeautjes”.

Niet gemeld

Na ruim twee maanden blijken slechts 2 van de 24 kamerleden het geschenk te hebben gemeld. Dagblad Het Parool ging op onderzoek uit en voelde diverse kamerleden aan de tand. Hierdoor gaven 21 personen alsnog hun geschenk aan bij de griffie.

Gebrekkig moreel kompas

Rob van Eibergen, hoogleraar Integriteit aan de Vrije Universiteit vindt dit een voorbeeld van het huidige kabinet waar laks wordt omgegaan met belangrijke waarden en gedragsregels. “Volksvertegenwoordigers moeten het juiste voorbeeld geven”. “Dit zegt alles over de Nederlandse politieke cultuur. Politici hebben een gebrekkig moreel kompas”.

Je bent het of je bent het niet

Bart Vollebergh van Transparancy International Nederland: “Momenteel keurt de slager zijn eigen vlees.” Hij constateert dat kamerleden zichzelf en hun collega’s dienen te controleren op het naleven van de integriteitsregels.”

Integriteit zit verweven in het vak van kamerlid. Maar als er steeds aandacht op gevestigd moet worden, dan is het de kar achter de wagen spannen. Alsof je chirurgen steeds moet controleren of zij hun handen wel wassen voor een operatie, vanuit de kernwaarde hygiëne.

Het huidige kabinet laat schadelijke sporen na voor de Nederlandse bevolking door regelmatig niet-integer handelen. De onderlinge controles lijken er meer gericht om collega-politici af te schermen en essentiële informatie onder de pet te houden.

Je bent integer of je bent het niet. Ben je het in wezen niet, no worries, kies dan een vakgebied waar dat geen vereiste is.

Met hartelijke groet,
Robert Bosma | Attention Impact